Hakukoneoptimointi – Google-näkyvyys kasvuun

Opas hakukoneoptimointiin pienyrittäjälle.

Tämä opas on kirjoitettu sinulle, joka haluat enemmän kävijöitä verkkosivuillesi Googlen kautta. Orgaaninen eli luonnollinen liikenne tarkoittaa niitä kävijöitä, jotka klikkaavat sivuillesi johtavaa linkkiä hakutuloksissa. Mitä korkeammalle sijoitut Googlen hakutuloksissa, niin sitä todennäköisempää on, että haun tekijä klikkaa juuri sinun nettisivuillesi. Hakukoneoptimointi (SEO eli Search Engine Optimization) on avain parempiin hakusijoituksiin.

Mitä on hakukoneoptimointi?

Hakukoneoptimointi on joukko toimenpiteitä, joiden avulla pyritään parantamaan näkyvyyttä valituilla hakusanoilla ja -lauseilla Googlessa ja muissa hakukoneissa. Mitä korkeammalle sivu sijoittuu hakutuloksissa, niin sitä enemmän kävijöitä se yleensä saa. Esimerkiksi ensimmäisen ja viidennen hakutuloksen välinen ero liikenteen määrässä voidaan mitata sadoissa prosenteissa.

Suomessa tehdään kymmeniä miljoonia hakuja joka päivä, joten optimointia ei kannata tehdä sattumanvaraisesti. Sen sijaan analysoimalla olemassa oleva verkkoliikenne ja vertaamalla sitä tavoitteisiin – esimerkiksi hakusanoihin, joista halutaan kävijöitä – saadaan tavoitteisiin lihaa luiden päälle. Kilpailijoiden tärkeimpien sisältösivujen ja liikennemäärien arviointia ei pidä myöskään unohtaa.

Google on hakukone, jolla Suomessa tehdään yli 97% hauista. Siksi hakukoneoptimointi on lähes yhtä kuin optimointi Googlen vaatimuksia varten.

Tekninen hakukoneoptimointi

2020-luvulla Google pitää lähes itsestään selvänä, että sivuston latausnopeus ja mobiiliystävällisyys ovat erinomaisella tasolla. Näin ei toki kaikilla ole. Silloin on lähdettävä liikkeelle käytettävyyden parantamisesta, sillä mikään määrä muita toimenpiteitä ei voi korvata hitaasti latautuvaa sivua tai liian pienellä fontilla olevaa tekstiä.

Tekninen hakukoneoptimointi varmistaa, että sisällön ja käyttäjän välillä ei ole teknisiä pullonkauloja, jotka voisivat estää sivuston hyvän sijoittumisen hakutuloksissa. Seuraavat asiat ovat kunnossa laadukkaalla sivustolla:

 • Sivuston arkkitehtuuri ja sisäinen linkkirakenne
 • Relevantti otsikkorakenne ja metatiedot
 • Runsaasti uskottavuutta lisääviä paluulinkkejä
 • Ei tuplasisältöjä tai epäluonnollista avainsanojen viljelyä

Teknistä hakukoneoptimointia helpottavat työkalut, kuten Semrush tai Ahrefs, joiden avulla oman sivuston voi analysoida. Muutoksia voi alkaa toteuttaa merkittävimmistä haasteista kohti yksityiskohtia. Mainittujen palvelujen avulla voi helposti seurata omien sivujen nousua hakutuloksissa toteutettujen optimointien jälkeen.

SEO hakukoneoptimointia yrityksille.

Sisällöntuotanto

Sisällöntuotanto on hakukoneoptimoinnin pihvi, sillä ihmiset tekevät hakuja saadakseen lisää tietoa jostakin asiasta tai löytääkseen sopivan ratkaisun (ml. tuotteen/palvelun) ongelmaansa. Sisältöä ovat kaikki tekstit, kuvat, videot, infografiikat ja muu media, jota sivulta löytyy. Sisältökokonaisuudet voivat sisältää tietoa monessa eri formaatissa, joista jokainen edellyttää itsenäistä optimointia.

Ehdottomasti tärkein osuus sisällöntuotantoa ja sisällön hakukoneoptimointia on varmistaa, että sisältö kiinnostaa kohdeyleisöä ja siitä tehdään hakuja. On fiksua tehdä sisältösuunnitelma, jossa tärkeimpien avainsanojen ympärille on hahmoteltu yhdessä tai useammassa formaatissa olevia sisältökokonaisuuksia. Kilpailijoiden suosituimpia sisältöjä tarkastelemalla saa osviittaa omaa yleisöä kiinnostavista aiheista.

Vanhan sisällön optimointi

Verkkosivuille on saatettu tehdä laajasti sisältöä jo kauan ennen kuin hakukoneoptimoinnin mahdollisuudet ymmärretään. Vanhaa sisältöä ei pidä suin päin poistaa, vaan ensin arvioida siihen kohdistuva kiinnostus. Minkä tahansa sisällön nostaminen ylöspäin hakutuloksissa ottaa nimittäin aikansa, joten vanhaan sisältöön kohdistuva liikenne on tervetullutta.

Yhdistämällä verkkosivusto Google Search Console -palveluun saadaan tärkeitä tietoja sivuston menestyksestä Googlen hakukoneessa. Kun lisäksi Google Analytics on yhdistetty Search Consoleen, niin tarjolla on simppeli hakukoneraportti ilman mittavampaa dataosaamista. Search Console Insights -raportti kertoo muun muassa:

 • Edeltävän kuukauden katselukerrat
 • Uusimpien sisältöjen katselukerrat
 • Sivukohtaiset liikennelähteet
 • Käytetyt hakusanat (jos riittävästi dataa)
 • Sivustolle osoittavat paluulinkit
 • Somekohtainen liikenne

Raportista voi kätevästi tarkistaa eniten liikennettä saavat sivut, ja millä hakusanoilla sivuille päädytään. Havainnosta voi päätellä ovatko sivut relevantteja ajankohtaisen strategian valossa. Tarvittaessa liikenteen voi ohjata jollekin toiselle sivulle tekemällä pysyvän uudelleenohjauksen. Jos liikenne on laadukasta ja sivu halutaan säilyttää, niin vanhasta sisällöstä on hyvä tehdä linkityksiä uudempaan sisältöön, ja toisinpäin.

Kuinka nopeasti hakukoneoptimointi tuottaa tuloksia?

SEO-työskentelyn voima ei perustu nopeuteen, vaan pitkän aikavälin tuloksiin. Toki vähäisen kilpailun hakutermeillä uusi sisältö voi nousta nopeasti kärkijoukkoon, mutta toisaalta volyymi jää silloin melko alhaiseksi. Osuvalla hakusanalla tai -lauseella yleisö voi kuitenkin olla erittäin relevanttia, vaikka liikenteen kokonaismäärä jäisi pieneksi.

Hakukoneoptimoinnin suurin anti on siinä, että se tuottaa yleensä tuloksia pitkään – vuosia – suurimman työvaiheen jälkeen. Kunhan sisältö on mietittyä, niin hakujen kärjessä majaileva sivusto voi tuottaa säännöllistä myyntiä tai liidejä erittäin vähäisellä panostuksella. Hyvin optimoitua sivua tai sivustoa ei voi silti jättää täysin oman onnensa nojaan.

Jatkuva hakukoneoptimointi on osa markkinointia

Hakukoneoptimointi vaatii runsaasti työtunteja, mikäli sivusto on laaja, eikä SEO-kriteerejä ole aiemmin laadittu tai noudatettu. Googlen vaatimukset muuttuvat tiheästikin ja markkinointitavat elävät, joten optimointia tulee aina tehdä ”ajan hengessä”. Myös yrityksen oma tarjooma elää ajassa, joten yksi olennaisimpia optimointitehtäviä on huolehtia siitä, että sivustolla on vain ajankohtaista tietoa tarjolla.

Hakusijoitukset saattavat vaihdella päivä- ja viikkokohtaisesti, eikä jokaisesta muutoksesta tarvitse olla huolissaan. Sisällön säännöllinen päivittäminen ja Googlen ohjeiden noudattaminen antaa hakukoneelle merkin siitä, että sivustoa päivitetään asiakaslähtöisesti. Pienyrittäjällä voi olla resursseista johtuen polte saada runsaasti uutta sisältöä verkkoon, mutta on hyvä muistaa, että jo valmiiksi liikennettä keräävä sivu saattaa pienen päivityksen avulla nousta jopa tärkeimmäksi myyntikanavaksi.

Hakusijoituksista voi tilata säännöllisen koosteen sähköpostiinsa aiemmin mainittujen palvelujen avulla. Googlen voi myös valjastaa ilmoittamaan, kun valituilla hakusanoilla indeksoidaan uutta sisältöä hakukoneeseen. Näin voi pysyä perillä kilpailijoiden sisällöistä, ja myös seurata alan trendien ja puheenaiheiden kehittymistä.

Päivittäminen on parempi idea kuin poistaminen

Omia vanhoja tekstejä lukiessa tai videoita katsellessa tulee helposti tunne, että sisältö ei enää vastaa nykyistä osaamistasoa tai vaikuttaa muutoin vanhentuneelta. Esiin voi nousta ajatus:

Poistanpa tämän vanhan sivun ja teen uuden tilalle.

Ajatus on hyvä, mutta toteutus sellaisenaan on huono. Vanhan sivun sisällön päivittäminen ja hakukoneoptimointi on kylläkin erinomainen idea, kunhan huolehtii, että sivun teema säilyy samana ja url-osoite entisellään. Jos näin ei ole, niin muualta sivulle osoittavat linkit katkeavat ja sivu vaikuttaa kuolleen. Silloin Google rankaisee helposti koko sivustoa.

Mikäli sivu täytyy kokonaan poistaa, niin sen voi tehdä muutamalla eri tavalla:

 1. Tehdään 301-ohjaus toiselle sivulle, jonka sisältö on vastaava, mutta parempi, kuin aiemman.
 2. Lisätään sivuun noindex-tägi, joka kehottaa hakukonetta olemaan indeksoimatta sivua, ja jätetään sivu odottamaan parempaa vastinetta.

Jos sivu on jo poistettu, niin HTTP-tilakoodi on syytä vaihtaa 404:stä numeroon 410, joka ilmoittaa sivun olleen aiemmin olemassa, mutta nyt poistetun. Silloin hakukone ei yritä käydä sitä läpi kerta toisensa jälkeen, kuten koodin 404 (”sivua ei löydy”) tapauksessa.

Kuinka paljon hakukoneoptimointi maksaa?

Laajan sivuston optimointi on päivittäin tehtävää työtä, joka on järkevää osoittaa yhden henkilön toimenkuvaksi. Jos sisältöjä luo useampi henkilö, niin sisältösuunnitelman yhteiset ohjenuorat auttavat välttämään turhaa työtä. Suurin osa hakukoneoptimoinnista voidaan tehdä jo sisältöä rakennettaessa.

SEO-toimenpiteiden ulkoistamisesta hyötyy eniten pienyrittäjä, jonka ydinosaamiseen ei kuulu esimerkiksi tekninen hakukoneoptimointi. Silloin aikaa jää niille tehtäville, joissa yrittäjä itse on tuottavimmillaan. Sopiva kumppani ymmärtää paitsi hakukonelogiikkaa ja sisällönhallintajärjestelmiä, niin myös erilaisia liiketoimintamalleja ja asiakastarpeita. Tehdyt toimenpiteet on kirjattava ja raportoitava, jotta yritys voi seurata toimien vaikuttavuutta.

Hakukoneoptimointi on verkkosivujen ja ohjelmistojen parissa tehtävää työtä, josta vain osa on automatisoitavissa. Siksi palveluntarjoavat laskuttavat työstä usein sovitulla tunti- tai kuukausiveloituksella. Myös tulospohjaista hinnoittelua on tarjolla, mutta isomman marginaalin johdosta se harvoin on asiakkaalle edullisin valinta.

Oma veloitukseni perustuu yhteistyön alkuvaiheessa samoina toistuviin työvaiheisiin, jotka olen pakettihinnoitellut, sekä tuntiperusteiseen jatkohinnoitteluun. Hakukoneoptimoinnin aloituspakettini on sen verran kattava, että läheskään aina ei tarvita säännöllistä jatkotyöskentelyä. Pohjimmiltaan hakukoneoptimointi on kuitenkin investointia, jonka tarkoitus on tuottaa pitkällä aikavälillä huomattavasti enemmän rahaa kuin mitä siihen käytetään.

Miten oppia lisää hakukoneoptimoinnista?

Paras tapa oppia hakukoneoptimointia on laittaa kädet saveen ja ryhtyä muovailemaan. Ensin on selvitettävä ainakin seuraavat asiat:

 • Mikä sisällönhallintajärjestelmä on käytössä (WordPress, Drupal, Wix, Shopify tms.)?
 • Onko sivusto nopea ja käyttäjäystävällinen?
 • Onko sisällölle ja hakukoneoptimoinnille luotu perusteita (sisältösuunnitelma)?

Verkkosivusto kannattaa analysoida tässä artikkelissa mainituilla palveluilla, jotta sivuston tekninen laatu ja verkkoliikenteen määrä selviävät. Tehtävät asetetaan tärkeysjärjestykseen ja toteutetaan pala kerrallaan niin, että muutoksia ehditään havainnoida hakutulosjärjestyksissä valittujen avainsanojen osalta.

Tässä vaiheessa käytössä oleva julkaisujärjestelmä sekä hakukoneoptimoinnin perusteet ovat usein hyvin hallussa, joten kyse on vain samojen työvaiheiden toistamisesta eri sisältöjen kanssa. Uuden sisällön luomisen ja vanhan sisällön päivittämisen välinen suhde on valittava liiketoiminnan ja verkkosivuston tarpeiden mukaan.

Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää, niin lähetä s-postia -> aki@digistara.fi.


*Tämä artikkeli sisältää mainoslinkkejä, jotka saattavat tuottaa minulle rahaa. Koskaan niiden klikkaaminen ei maksa sinulle mitään ylimääräistä.*


Aki Laitinen

Aki Laitinen

Yrittäjä ja hyvän liiketoiminnan ihailija. Digifani. Fysioterapeutti ja ammattivalmentaja. Perheenisä. Moottoripyöräilijä ja vempaimien ystävä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Uusi yhteistyö

 1. Asiakas ottaa yhteyttä
 2. Maksuton etätapaaminen
 3. Valitaan 2-3 akuuttia kehityskohdetta
 4. Kuukausittainen luento- ja materiaalipaketti
 5. Kuukausittainen etätapaaminen
 6. Tulosten seuranta / päätökset jatkosta